içtihat hukuku İsim, Hukuk
bir dava ile ilgili olarak belge sunmak Fiil
içtihatlar hukuku: mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk. İsim
içtihat İsim, Hukuk
hukuki mesele