lay a hold

  1. Verb dümen kullanarak yelkenliyi rüzgâra yanaştırmak