lay in

  1. biriktirmek, istif etmek, çokça tedarik etmek, ambara yığmak.
bol erzak tedarik etmek Verb
depoya erzak doldurmak Verb
yanıp kül olmak.
yeni mal tedarikinde bulunmak Verb
mal yığmak Verb
malları depoya almak Verb
erzak yığmak Verb
bir şeyi yeter derecede temin etmek Verb
mal çeşidini zenginleştirmek Verb
külliyetli miktarda depo mübayaası yapmak Verb
büyük çapta mal stoku yapmak Verb
depolamak Verb
kış için depolamak Verb
kış için erzak depolamak Verb
aile mezarlığında yatmak Verb
aile mezarında yatmak Verb
bir şeyin istifini yapmak Verb
bir romandaki konunun geçtiği yeri Ingiltere yapmak Verb
toprağı işlenecek hale getirmek Verb
azarlamak, paylamak, çıkışmak.
arsasını parselleyerek satmak Verb
birini giydirip kuşatmak Verb
iki dirhem bir çekirdek yapmak Verb
bir şeyi kullanmamak Verb
gelecek için saklamak Verb