lay low

  1. (a) hasta etmek, yatağa düşürmek, (b)
    ABD- argo gizlenmek, (c) yere sermek, yer ile yeksan etmek,
    yıkmak, hezimete uğratmak.
  2. (a) öldürmek, (leşini) yere sermek, gebertmek.
    to lay one's attackers. (b)
    k.d. (bkz: lie low ).
araziye uymak (argo) Verb
bir imparatorluğu yıkmak Verb