leaf beetle

  1. Noun yaprak biti
    (Chrysomelidae).
kızıl buğday biti
(Oulema melanopa): hububat yapraklarına musallat olarak büyük zarar veren küçük,
kızıl kahverenkli, siyah başlı bir böcek.
Noun