leaf blotch

  1. Noun yaprak pası: yaprak hastalığının bir evresinde görülen koyu lekeler.