leave a balance to one's debit

  1. Verb birinin hesabında zimmet (borç) bakiyesi bırakmak