leave on

  1. Verb olduğu şekilde bırakmak
  2. Verb yanar bırakmak
  3. Verb olduğu şekilde bırakmak, yanar bırakmak
zapta geçirtmek Verb
tutanakta bırakmak Verb
veresiye almak Verb
kartvizitini bırakmak Verb
izinli olmak Verb
izinde olmak Verb
izinli olmak Verb
uzun izin yapmak Verb
uzun izin zni yapmak Verb
hastalık izin zni almak Verb
hastalık izninde olmak Verb
(Br) şartlı tahliye edilmiş olmak Verb
Ingiltere'ye izinle dönmek Verb
izinle memleketine gitmek Verb
izne çıkmak Verb
izinli çıkmak Verb
...'de kalıcı bir iz bırakmak Verb
leke yapmak Verb
birini etkilemek Verb
birini kendi imkânlarıyla baş başa bırakmak Verb
ayakaltı nda bırakmak Verb
iddialarını birer birer çürütmek, savunmasız bırakmak.
izinli, izinde.
He went home on leave: İzinli olarak evine gitti.
izinli Adjective, Employment
raporlu Adjective, Employment
raporlu