leave one cold

  1. ilgi çekememek, alâka uyandıramamak.