leave one's money to sb

  1. Verb parasını birine bırakmak