leave out the details

  1. Verb ayrıntılara girmemek
  2. Verb ayrıntıları almamak