leave port

  1. Verb limanı terk etmek
bir limandan ayrılmak Verb