leave something alone

  1. Verb bir şeye karışmamak
  2. Verb birşeye dokunmamak
  3. Verb birşeye karışmamak
  4. Verb birşeye bulaşmamak
  5. Verb birşeyle oynamamak
  6. Verb birşeye müdahale etmemek