leave something be

  1. Verb birşeye dokunmamak
  2. Verb birşeye karışmamak
  3. Verb birşeye bulaşmamak
  4. Verb birşeyle oynamamak
  5. Verb birşeye müdahale etmemek
(bir kimseyi/şeyi) kendi haline bırakmak, dokunmamak.
“The baby's crying!” “Leave him be; he'll soon
stop.” “Bebek ağlıyor!” “ Dokunma, birazdan susar.”.
ayakaltı nda bırakmak Verb