leave up

  1. Verb kalkık bırakmak
kararı birine bırakmak Verb
sen bilirsin
bir konuyu sonuca bağlamadan bırakmak Verb
sallantı da bırakmak Verb