leave word

  1. Verb haber bırakmak
birine bir not bırakmak Verb
birine bir not bırakmak Verb