legal authority

  1. kanuni yetki
  2. kanun makamı
  3. adliyeci