legally independent pension fund

  1. kanunen bağımsız emeklilik sandığı