legitimate

 1. Verb, Law meşrulaştırmak
 2. Adjective, Law meşru
 3. yasal, kanunî, meşru.
  a legitimate government. the property's legitimate owner.
 4. yasalara/kanunlara uygun.
  Use public money only for legitimate purposes.
 5. meşru (olarak doğmuş).
  a legitimate child. of legitimate birth.
 6. mantıkî, makul, akla/mantığa/düşünceye uygun.
  a legitimate conclusion. It would be legitimate to think that …
 7. miras olarak hak kazanmış, tevarüs etmiş.
  a legitimate sovereign/king.
 8. haklı, yerinde, şayanı kabul.
  a legitimate complaint. Sickness is a legitimate reason for absence from school or work.
 9. usule/nizama/mevzuata/kurallara uygun.
  legitimate advertising expenditure.
 10. Theatre profesyonel sanatçıların oynadığı.
  the legitimate theater/drama.
 11. yasallaştırmak, meşru kılmak, yasaya/kanuna uydurmak/uygun hale getirmek.
  to legitimate an accession to the throne.
 12. (piç çocuğun) nesebini tasdik etmek.
 13. meşruiyetini/yasalara uygunluğunu ilân etmek.
 14. onaylamak, tasdik etmek, haklı çıkarmak, yasalara uygunluğunu kanıtlamak.
gayrimeşru Adjective
meşruiyet Noun, Law
meşruiyet Noun, Sociology
nesebi sahih doğum
yasal firma giderleri Noun
nesebi sahih çocuk
meşru çocuk
haklı talep
kanuni alacak
kanuni hak
meşru talep
haklı sonuç
kanuni konsinye (malın kanunen gönderildiği kimse
kanunen müsaade olunan masraflar Noun
kanunen gider yazılabilecek masraflar Noun
meşru müdafaa
nesebi sahih füru
sahih nesep
haklı kuşkulanma
yasal hükümet Noun, Politics-Intl. Relations
meşru hükümet Noun, International Law
yasal mirasçı
meşru mirasçılar Noun
haklı olarak ümit besleme
meşru hak
meşru evlat
kurallara uygun anahtar
yasal anahtar
yasal kral
meşru kral
nesebi sahih füru
yasal pay
yasal kovuşturma
yasal takibat
meşru amaç Noun
meşru nedenler Noun
meşru sebepler Noun
yasal sebepler Noun
yasal nedenler Noun
yasal kayıt
kanuni mirasçı
meşru hedef Noun, Military
meşru vasıta ve yollar Noun, Law
meşru müdafaa halinde
meşru soydan gelen
soyu sopu belli
kamu parasını yasal amaçlar için kullanmak Verb
devlet parasını meşru amaçlarla kullanmak Verb
devlet parasını meşru amaçlarla kullanmak Verb