let something into something

  1. Verb birşeyi birşeye gömmek
  2. Verb birşeyi birşeyin içine sokmak
  3. Verb birşeyi birşeye sokmak
  4. Verb birşeyin birşeye girmesini sağlamak
birşeyi birine anlatmak Verb
birşeyi biriyle paylaşmak Verb
bir sırrı birine açmak Verb