let something into something

  1. Fiil birşeyi birşeye gömmek
  2. Fiil birşeyi birşeyin içine sokmak
  3. Fiil birşeyi birşeye sokmak
  4. Fiil birşeyin birşeye girmesini sağlamak
birşeyi birine anlatmak Fiil
birşeyi biriyle paylaşmak Fiil
bir sırrı birine açmak Fiil