letter avocatory

  1. bir memleketin savaş halinde olduğu diğer bir memlekette bulunan vatandaşına memleketine dönmesini bildiren
    veya kanuna karşı hareketlerde bulunmaması
kendi memleketine geri dönmesini bildiren resmi çağrı