lie in grant

  1. Verb ancak belgelere dayanarak devir ve temlik edilebilir olmak
  2. Verb belgesiz devredilebilir olmak