lie in grant

  1. Fiil ancak belgelere dayanarak devir ve temlik edilebilir olmak
  2. Fiil belgesiz devredilebilir olmak