light on one's foot

  1. Verb ayakları üstüne düşmek