light-signalling device

  1. Noun, Transport ışıklı sinyal tertibatı