like as hot

  1. kurşun gibi (hızlı
ok gibi, kurşun gibi, hızla, birdenbire.
be off like a shot: ok gibi fırlamak.
The dog was
off like a shot after the rabbit: Köpek tavşanın peşinden ok gibi fırladı.
He accepted like a shot: Derhal kabul etti.