like mad

  1. pek fazla, aşırı derecede.
    He works like crazy.
deli gibi sürmek Verb
deli gibi