like something about someone

  1. Verb birinin birşeyini sevmek
  2. Verb birinde birşeyden hoşlanmak