like something about someone

  1. Fiil birinin birşeyini sevmek
  2. Fiil birinde birşeyden hoşlanmak