limited administration

  1. zamanla sınırlı tereke idaresi