limited market

  1. sınırlı pazar (borsada , belirli bir menkul değerin büyük bölümünün birkaç kişi ya da kurumun elinde
    bulunmasından , bu menkul kıymetin alımı ve satım
  2. sınırlı pazar