live close at hand

  1. Verb yakınlarda oturmak
  2. Verb komşu kapısı yakınında oturmak