live in solitude

  1. Verb tek başına yaşamak
  2. Verb münzevi hayat sürmek