live on someone else

  1. Verb birinden geçinmek
haraç çı yemek (argo) Verb