loan agreement

  1. kredi sözleşmesi
  2. karz sözleşmesi
  3. borç anlaşması
inşaat kredi anlaşması
(US) inşaat kredi anlaşması
Teşhis Veya Tedavi Amacıyla Hastaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere
Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma
Noun, International Law
(US) inşaat sözleşmesi kredisi
inşaat sözleşmesi kredisi