local budget

  1. mahalli bütçe
  2. yerel yönetim bütçesi
yerel hükümet bütçesi