loco disease

  1. Noun deli otu hastalığı: deliotu yiyen at, sığır ve koyunlarda sürekli zehirlenmeden ilerigelen hastalık.