look after sb's interests

  1. Verb birinin menfaatlerini korumak
  2. Verb birinin çıkarlarını gözetmek