look after something

  1. Verb birşeye göz kulak olmak
  2. Verb birşeyle ilgilenmek
  3. Verb birşeyden sorumlu olmak
  4. Verb birşeyin sorumluluğunu üstlenmek
  5. Verb birşeye bakarak olmak