look before you leap

  1. Verb birşeyi yapmadan önce düşünmek
Ayağını denk al! Adjective