look daggers at sb

  1. Verb bir kimseye öfke ile bakmak