loose faith in someone

  1. birine güveni/itimadı kalmamak.
    I've lost faith in him: Ona güvenim kalmadı.