loose sleep over sth

  1. uykusu kaçmak, bir şeye ziyadesile üzülmek.