low forms of life

  1. Noun bayağı yaşayış biçimleri