low- down

  1. aşağılık
  2. alçak
  3. işin aslı
the low-down = lowdown: çıplak hakikat/gerçek, işin içyüzü.
alçak, ahlâksız, alçakça yapılan, âdi, pespaye.
a low-down trick.
(caz) yavaş, hüzünlü, hisli.
kirli iş
kirli yollar Noun
adi oyun