low-water mark

  1. (a) inik deniz düzeyi, cezirin ulaştığı en alçak düzey/nokta, (b) en düşük/en alçak nokta/düzey.
    the
    low-water mark of political trickery.
alçak su seviyesi işareti