lower boy

  1. (Br) bir okulun alt sınıflarında okuyan çocuk