lower criticism

  1. Noun metnin aslını araştıran eleştiri (özellikle İncilin asıl metnini araştıran).
    textual criticism ile ayni anlama gelir.