lump-sum

  1. Adjective, Law götürü
  2. Adjective toptan, götürü.
    lump-sum price. lump-sum settlement.
götürü navlun
götürü tazminat
götürü ödeme
götürü ödeme
götürü emekli aylığı
götürü fiyat
götürü ücret
götürü ödeme
maktu vergi
götürü vergi
vadesi geldiğinde bir kerede ödenecek kredi
döner kredinin aksine
götürü navlun
götürü ücret
toptan verilen para
götürü, toptan
sigortalı bir kimseye normal ödemeler dışında emekliliğinde yapılan defaten ödeme